Het project

In 2009 richtte Lieven Dereymaeker een 4e pijler project op in Malawi waarbij jongeren de kans kregen een beroepsgerichte opleiding te volgen.

Middels een lokale contactpersoon, Robert Puliwa, wordt gezorgd voor de opvolging ter plaatse. Intussen werden al 39 studenten gesteund, waarvan 30 een diploma haalden en beroepshalve aan de slag gingen. De studierichtingen zijn zeer divers: geneeskunde, verpleging , leerkracht, automechanica, landbouw, elektronica, mechanica, …. Met de verzamelde inkomsten worden de inschrijvings-en examengelden betaald van jongeren uit zeer arme gezinnen.

Na het overlijden van Lieven werd een werkgroep opgericht om dit project respectvol af te ronden met naaste familie, vrienden en Johan Cottenie,  vroeger verantwoordelijke voor de projectdienst van 11.11.11. De werkgroep heet ‘Agogo steunt studenten’, naar de roepnaam waarmee Lieven in Malawi werd gelauwerd. De bedoeling is dat alle studenten die in 2015 reeds gesponsord werden, ook hun einddiploma kunnen halen. Vermits enkelen toen in de middelbare school zaten en nu pas aan de hogeschool begonnen zijn, hebben we dus nog enkele jaren de gelden hiervoor nodig.

Dit jaar brachten zowel Bart Dereymaeker met zijn vrienden Thomas Schoenaerts en Bregt Jansegers als Johan Cottenie een bezoek aan de contactman in Malawi en aan enkele studenten (ook afgestudeerden). In de eerste plaats om hun een hart onder de riem te steken, anderzijds om ter plaatse de besteding van de gelden na te kijken . Beiden zijn teruggekeerd met de overtuiging dat dit project, ondanks zijn kleinschaligheid, heel wat betekent voor de lokale gemeenschap en wel degelijk een verschil maakt.

Hierna een kort financieel overzicht van de laatste jaren:

U kan het project ook rechtsreeks steunen (fiscaal attest vanaf 40€)
op het reknr. BE84 4358 0341 0159 van VIA Don Bosco met vermelding 5264 Malawi Student Support.

Hartelijk dank!